Činnosti

Dodavatelská
Zajišťujeme buď formou dodávky „na klíč“ nebo jako poddodávky stavby tepelné energetiky a vodohospodářské stavby- zejména rozvody tepelných sítí a minerálních vod v předizolovaném potrubí, výměníkové stanice, tepelná čerpadla vzduch-voda, čistírny odpadních vod.

Projekční
Zpracováváme projektové dokumentace inženýrských sítí (teplovody, vodovody, kanalizace, elektrorozvody, veřejné osvětlení), vnitřních rozvodů TZB, výměníkových stanic, tepelných čerpadel, úpraven vody, ČOV, měření a regulace atd.

Inženýrská
V rámci této činnosti zajišťujeme přípravu a realizaci staveb, výkon technického dozoru staveb, poradenství a zpracování technických posudků.

Obchodní
Jsme obchodním zastoupením společnosti TENZA a.s., výhradního dovozce dánského předizolovaného potrubí nejvyšší kvality Logstor Ror. Dodávky nejenom zajišťujeme, ale zpracováváme i potřebnou dokumentaci, popř. prověřujeme již zpracovanou dokumentaci. Pro montážní organizace zajišťujeme odborný dohled na stavbě a provádíme odborné zaškolování montážních pracovníků.

Servis
Jsme vybaveni reflektometry a příložným dvoukanálovým ultrazvukovým průtokoměrem. S těmito přístroji zajišťujeme diagnostiku potrubních sítí, tj. vyhledávání poruch v trasách předizolovaných potrubí (alarmy) a měření průtoků pro hydronické vyvažování tepelných rozvodů a zjištování úniků kapalin.


ALFA projekt © 2003 aktualizace 14.11.2005 2002-2005