Reference

Výčet jednotlivých staveb by byl únavný, takže jen souhrnně uvádíme, že jsme za dobu naší činnosti vybudovali:

  • cca 40 km tepelných rozvodů a rozvodů termominerální vody v předizolovaném potrubí
  • cca 130 výměníkových stanic v rozsahu výkonů od 60 kW do 10 MW
  • cca 30 čistíren odpadních vod
a podíleli se na zpracování projektové dokumentace takových staveb jako je:

  • Karlovarské minerální vody - rozšíření závodu Kyselka
  • Karlovarské minerální vody - závod Magnesia v Mnichově
  • Obchodní centrum Tesco v K.Varech
  • Průtah I/6 Karlovými Vary
  • Pěší zóna v K.Varech
  • Zasněžování lyžařských svahů na Božím Daru
  • Rekonstrukce kmenových stok v Chebu a Mariánských LázníchALFA projekt © 2003 aktualizace 14.11.2005 2002-2005